مزایده‌

مزایده‌

شرکت آبسال (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی از اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به شرکت در مزایده هستند، دعوت می نماید جهت اطلاع از “نوع و مقدار هر يک از اقلام ضايعاتی و شرايط مزايده“، به لینک دانلود مستندات در ذیل مراجعه فرمایند.

دانلود فرم شرایط مزایده

لیست اقلام ضایعاتی
ضایعات آبسال تهران ضایعات آبسال ساوه
ضایعات ذوبی ضایعات ذوبی
ضایعات رنگ پودری ضایعات صنعتی
ضایعات الکتروموتور ضایعات رنگ پودری
ضایعات دستگاه مستعمل ضایعات قطعات خودرو