مزایده‌

مزایده‌

مدت زمان باقیمانده

شرکت آبسال (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی از اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به شرکت در مزایده هستند، دعوت می نماید جهت اطلاع از "نوع و مقدار هر یک از اقلام ضایعاتی و شرایط مزایده"، به لینک دانلود مستندات در ذیل مراجعه فرمایند.

دانلود فرم شرایط مزایده

لیست اقلام ضایعاتی آبسال ساوه
 1. ضایعات کابل و سیم
 2.ضایعات روغن - لاستیک - بشکه - اقلام داغی
 3.ضایعات رنگ پودری مخلوط
 4.ضایعات آلومینیوم- سفاله مس و چدن
 5.ضایعات کشکولی درهم - تسمه و ضایعات چهارگوش

6. ضایعات موتور