تعطیلات تابستانی

اخبار و مقالات

تعطیلات تابستانی

تعطیلات تابستانی...

به اطلاع می رساند شرکت آبسال از تاریخ 1401/05/15 تا تاریخ 1401/06/05 در تعطیلات تابستانی به سر می برد. لازم به ذکر است خریدهای اینترنتی انجام شده از تاریخ 1401/06/10 به ترتیب ارسال و تحویل خواهد شد.