دیگر نیازی به دودکش نیست....

اخبار و مقالات

دیگر نیازی به دودکش نیست....

بخاری های دودکش دار، همیشه نگرانی هایی برای مصرف کنندگان دارند که برخی از آنها به شرح زیر است:
  • احتمال مسدود شدن لوله دودکش توسط نخاله، نفوذ آب باران، لانه گذاری پرندگان و غیره
  • مکش نامناسب دودکش به دلیل وزش باد شدید یا عوامل دیگر
  • شل شدن و خروج دودکش از نقاط اتصال
  • اتصال نامناسب لوله های دودکش در اثر سهل انگاری یا اشتباه انسانی
  • پوسیدگی و زنگ زدگی دودکش
نقطه ضعف هایی از این قبیل در بخاری های دودکش دار، متاسفانه هر ساله باعث آسیب های جبران ناپذیری به هموطنان می شود.

حال این سوال پیش می آید که چگونه می توان در سرمای زمستان، محیط مورد نظر خود را گرم کرد و از آسیب های فوق نیز در امان بود؟ پاسخ این سوال در نزد شرکت آبسال است: آبسال همواره در تلاش برای ایجاد آسایش و ایمنی برای مشتریان گرامی خود است و با طراحی و تولید بخاری های بدون نیاز به دودکش، تمام این مشکلات را رفع نموده است.  

  1. بخاری های بدون نیاز به دودکش آبسال منطبق با استانداردهای بالای ایمنی و تولید، یک وسیله مطمئن و ایمن است.
  2. در صورت نصب صحیح و تامین هوای کافی برای بخاری بدون نیاز به دودکش آبسال، بیشتر سوخت مصرفی به گازهای بی خطر دی اکسید کربن (CO2) و بخار آب (H2O) تبدیل می شود که خطری برای انسان ندارد. با رعایت نکات ایمنی در حین نصب و استفاده، میزان گازهای مضر تولید شده توسط این بخاری در محدوده ایمن و بی خطر خواهد بود.
  3. تمام مدل های بخاری گازی آبسال، به سیستم حسگر مقدار اکسیژن محیط (ODS) مجهز است. این حسگر میزان اکسیژن اتاق را به طور دائمی پایش کرده درﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ سطح اﮐﺴﯿﮋن اتاق ﺑﻪ 18٪ ﺑﺨﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﺑﺴﺎل را ﺑﻪ طور ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺎﻣﻮش کرده و ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن کافی و ایمن، روﺷﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  4. بازدهی حرارتی این بخاری ها 90/4 درصد می باشد و 9/5 درصد نیز به بخار آب و رطوبت هوا می افزاید. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﮏ ﻗﺮار دارد، این مقدار رطوبت تولید شده توسط بخاری بدون نیاز به دودکش آبسال، باعث افزایش رﻃﻮﺑﺖ هوا ﺑﻪ 35٪ الی 50٪  می شود ﮐﻪ کیفیت هوای محیط را بالا برده و برای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ و ریه ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
  5. احتراق این بخاری ها کامل بوده و در نتیجه گازهای مضر آن بسیار کم و ناچیز است. عدم اتلاف گرما از طریق خروج از دودکش بخاری نیز باعث بالاترین بازدهی حرارتی در بین انواع بخاری گردیده.