بخاری های گازی تولید آبسال

اخبار و مقالات

بخاری های گازی تولید آبسال

شرکت آبسال اولین تولید کننده بخاری های گازی بدون دودکش هوشمند در ایران می باشد، این بخاری ها با کمترین مصرف سوخت (گاز) بهترین گرما و حرارت را در اختیار مصرف کننده قرار میدهد.
تمام بخاری های گاز سوز شرکت آبسال مجهز به سیستم کنترل اکسیژن (ODS) جهت ایمنی خاطر مصرف کنندگان می باشد.
طراحی منحصر به فرد
دارای دو سال ضمانت
بدون نیاز به سرویس دوره ای